GLAVNE TEME KONFERENCIJE

IZAZOVI I INOVACIJE U OBRAZOVANJU MEDICINSKIH SESTARA
Inovacije i izazove u obrazovanju medicinskih sestara danas je nužno promatrati kroz istinske želje i strast za učenjem; zajedničku predanost i usredotočenost; potporu i izazove; pozitivno okruženje koje potiče kreativnost i podupire talente i maštu; spremnost za učenje iz situacija „uspjeha i neuspjeha“; kulturu povjerenja te otvorenost idejama potragom za novim i boljim načinima i rješenjima.

SESTRINSTVO KAO ZNANSTVENA DISCIPLINA
Neposredan istraživački pristup u zdravstvenoj njezi medicinskim sestrama osigurava spoznavanje okolnosti, otkrivanje problema te kritičko promišljanje i donošenje odluka na osobit znanstveni način. Rezultate je istraživanja nužno objaviti kao znanstvene radove jer ni jedno istraživanje nema nov znanstveni doprinos sve dok rezultati istraživanja nisu vidljivi čitateljstvu.

KVALITETA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI
Medicinske sestre u kontekstu kvalitete imaju dva jasna zadatka: pružiti najkvalitetniju zdravstvenu skrb koju mogu i stalno unaprjeđivati kvalitetu zdravstvene skrbi koju pružaju. Dakle, pružiti najkvalitetniju zdravstvenu skrb na „pravi“ način, „pravom“ pacijentu, i to svaki put.

TEORIJSKA PROMIŠLJANJA U SESTRINSTVU
Teorijska promišljanja upućuju medicinske sestre na koji način planirati, provoditi i evaluirati zdravstvenu njegu. Poznavanje različitih teorijskih pristupa medicinskim sestrama osigurava mogućnost teorijskog i kritičkog promišljanja u praksi i obrazovanju te donošenje ispravnih prosudbi. Teorije zdravstvene njege čine osnovu za daljnji razvoj sestrinstva kao zanimanja.

POVIJEST HRVATSKOG SESTRINSTVA
Povijest hrvatskog sestrinstva nije samo povijest jednoga zanimanja, već je dio nacionalne povijesti. Svaki je vid sestrinstva duboko povezan s društvom i promjenama u njemu. Otkrivanjem, proučavanjem, arhiviranjem i podučavanjem povijesti ne prosperira samo akademska sastavnica sestrinstva, nego se učinci osjećaju i u svakodnevnoj praksi medicinskih sestara.

Suorganizatori konferencije

Pokrovitelji

Grb
Ministarstvo Zznanosti i Obrazovanja 1024x354
Logo Min Zdravstva
Akademija
01 Logo Unios
Osjecko Baranjska Zupanija
Grad Osijek